1. Laparoskopik Sakrokolpopeksi, Ankara Ürologlar Derneği Toplantısı, Ankara, Mart 2010.

2. Kronik prostatit, pelvik ve skrotal ağrıya güncel yaklaşım, Güncel Androloji Kursu, Diyarbakır, Eylül 2010.

3. Kronik prostatit tedavisinde yenilikler, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, Mayıs 2012.

4. Erkek cinsel sağlığında tamamlayıcı tedaviler, Güncel Androloji Sempozyumu, Şanlıurfa, Eylül 2012.

5. Pelvik organ prolapsuslarında cerrahi tedavi. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Aylık  bilimsel toplantıları, Ankara, Ekim 2012.

6. Laparoskopik Burch Kolposuspansiyon akılda tutulmalı. Endoüroloji Kongresi, Eylül 2013.

7. Ürodinamide terminoloji ve tanımlar. Basic Urodynamics  Course and Functional Urology Symposium, Ankara, Eylül 2015.

8. Aşırı aktif mesane sendromu tedavisinde oral antikolinerjikler ve Propiverin. Türk Üroloji Derneği İç  Anadolu  Şubesi, Aylık bilimsel toplantıları, Ankara, Mart 2015.

9. Semen Analizinde Güncelleme. TÜD İçanadolu Şubesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi toplantı salonu, Şubat 2016.

10. İnkontinansın erkek cinselliği üzerine olan etkisi. TÜD İçanadolu Şubesi, Kayseri, Mayıs 2016.

11. Laparoskopik vajinal vault prolapsusu. TÜD İçanadolu Şubesi, Kayseri, Mayıs 2016.

12. Uterus koruyucu robotik sakrokolpopeksi. TÜD İçanadolu Şubesi, Kayseri, Mayıs 2016.

13. Erektil Disfonksiyon ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi & Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KLP Kongresi, Ankara, Ekim 2016.

14. Temel Ürodinami Kursu,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Şubat 2017.