1. Testiküler iskemi-repefüzyon hasarında Trimetazidinin antioksidan rolü.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Projeler Araştırma Başkanlığı (HÜBAK), Şanlıurfa, Proje yöneticisi, 2004 (Tamamlandı).

... 

2. The effect of dietary ginger (Zingiber officinals Rosc) on renal ischemia/reperfusion injury in rat kidneys.

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara, Proje yürütücüsü, 2007 (Tamamlandı).

... 

3. Oral β-glucan protects kidney against ischemia/reperfusion injury in rats.

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara, Proje yürütücüsü, 2007 (Tamamlandı).

... 

4. Erektil disfonksiyonlu hastalarda serum Visfatin-C düzeyleri.

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Ankara, Proje yürütücüsü, 2008 (Tamamlandı).

... 

5. Seminal plazma NT-proCNP ve sperm motilitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, devam ediyor, 2016 TÜBİTAK, Kabul edildi)