MikroTESE (mTESE)

Mikro TESE, testisten ameliyat ile sperm elde edilmesi için kullanılan cerrahi bir yöntemdir.

Bu yöntem, menisinden hiç sperm bulunmayan azospermili hastalarda tercih edilmektedir.

Nasıl Uygulanır ?
Sperm hücrelerinin oluşmasını sağlayan testis içi dokularda, sperm ana hücresi elde etmek için araştırma yapılır. 

Mikro TESE yöntemi ile testisler lokal ya da genel anestezi altında açılır ve mikroskop eşliğinde yer yer doku örnekleri alınarak testislerin zarar görmesinin önüne geçilmiş olunur.

Cerrahi işlem sırasında mikroskop kullanıldığından sperm üreten kanallar daha büyük ve bundan dolayı hızlı ve doğru adımlarla toplama işlemi gerçekleşmiş olur.