Peyronie Hastalığı

Hastalığı ilk defa tanımlayan Fransız Cerrahın ismi ile anılan bir penis hastalığıdır. Peniste sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokuların etrafını kaplayan tabakada (tunika albuginea) meydana gelen yapısal değişiklikle karakterize bir hastalıktır. Bu yapısal değişiklik neticesinde süngerimsi dokuyu çevreleyen kılıfta sertlikler ve peniste şekil bozuklukları görülmektedir. Kılıf üzerinde meydana gelen kireçlenme aynı zamanda penisin sertleşmesini de engelleyebilmektedir.

 

Peyronie Hastalığı için en çok suçlanan faktör penise uygulanan mikrotravmalardır. Cinsel ilişki sırasında penisin zorlanması, istenmeyen bir hareketle peniste ereksiyon anında bükülme, kıvrılma olması ve ilişki sırasındaki sert penis hareketleri bu mikrotravmaların temelini oluşturmaktadır. 

Doğuştan ya da sonradan peniste eğriliği bulunanlarda ilişki sırasında zorlanmaya bağlı Peyronie hastalığı görülebilmektedir. Cinsel ilişki sırasında uzun süreli ve tekrarlayıcı olarak uygulanan bazı pozisyonlar sonrasında da ortaya çıkmaktadır. 

Sistemik hastalıklar içerisinde en sık Diyabet (Şeker Hastalığı) ile birlikte görülmektedir. Bunun dışında diğer sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi )ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar sonrasında da Peyronie görülebilmektedir. Alkol ve sigara da bir başka suçlanan faktörler arasındadır. 

Peyronie Hastalığı sırasında peniste oluşan küçük sert alanlar Peyronie Plakları olarak isimlendirilmektedir. Bu plaklar çoğunlukla penisin esnemesine ve sertleşmesine mani olduğundan peniste ele gelen sertiklere yol açmakta ve buna bağlı olarak sertleşme kaybı, şekil bozukluğu, penis boyunda kısalma ve penis eğrilikleri gibi çeşitli belirtilere yol açmaktadır.  

Hastalık sıklıkla 40-60 yaş grubu aralığında görülmekte olup hiçbir tedavi almaksızın hastalığın kendiliğinden düzelebildiği vakalar da bildirilmektedir.  

Hastalık belirtilerinin ilk görülmeye başladığı andan itibaren 1 yıl süresince çeşitli ağızdan alınan ilaçlar tedavide denenmektedir. Bu 1 yıllık sürecin iyi takip edilmesi ve kontrolü önemlidir.  

Peyroni Hastalığında Tanı 

Peyroni hastalığının tanısı hastadan alınan öykü ile konulmaktadır. Bu grup hastalar aşağıda yer alan şikayetler ile başvurmaktadır: 

-         Peniste ele gelen sertlik

-         Peniste ağrı

-         Peniste sertleşme bozukluğu

-         Penis  boyunda kısalma

-         Peniste eğrilik

-         Cinsel ilişkide zorlanma

-         Cinsel ilişki sırasında peniste ağrı 

Hastanın tarif ettiği plakların elle muayenesi ile plak sayısı, yeri ve boyutları belirlenmektedir. İhtiyaç durumunda penil renkli Doppler ultrasonografiden faydalanılmaktadır. 

Peyronie Hastalığında Tedavi 

Hastalık belirtilerinin başladığı ilk 1 yıllık süreç içerisinde çoğunlukla ağızdan alınan ilaç tedavilerle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.  

Peyronie Hastalığında İlaçla tedavi 

- Ağızdan alınarak kullanılan ilaçlar: E vitamini, Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır.

- Peyronie Plağı içerisine enjekte edilen ilaçlar: Bu ilaçlar ile sertliğin eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla çok farklı gruptaki ilaçlar kullanılmaktadır. Son zamanlarda Cl. Difficile isimli mikroorganizmanın toksininden elde edilen eritici bazı ilaçların da etkili olduğuna dair çeşitli bildirimler mevcuttur.

-      Penis yüzeyine uygulanan ilaçlar: Vakum, traksiyon, iotoforez gibi tedaviler bulunmaktadır. Son zamanlarda penis üzerinde mikrodamarların oluşumunu tetikleyerek etki ettiği bildirilen ESWT cihazları ile de plaklar üzerine tedavi uygulamaları bildirilmektedir.  

Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi 

Penisteki eğriliği düzeltmeye yönelik yapılan cerrahi tedaviler: Peniste şekil bozukluğuna bağlı olarak oluşan kısalık, eğrilik ya da çeşitli deformiteleri gidermeye yönelik pek çok cerrahi teknik tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır. 

Penil Protez: Peyronie ile birlikte sertleşme bozukluğu ileri derecede olan hastalarda hem eğriliği düzeltmek hem de sertliği sağlamak maksadı ile penil protezler uygulanmaktadır.