Tıp Eğitimi:
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ, 1990 – 1996
… 

Uzmanlık Eğitimi(1):
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp-Damar Cerrahisi, Elazığ, 1997 – 1998
… 

Uzmanlık Eğitimi(2):
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Ana bilim Dalı, Şanlıurfa, 1999 – 2004
… 

Yurt dışı Akademik Eğitim:
Leipzig University Medical School
Department of Urology, Leipzig, 2005
… 

Uzmanlık:
Memorial Hastanesi Üroloji Kliniği
Okmeydanı, İstanbul 2005 – 2006


Doçent Dr:
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr: Halen